26/05/09

Convocatòria assemblea oberta del CSRZ

Una salutació a tothom,

Com hem donat a conèixer, el Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió

Zapatista de Barcelona (CSRZB) portem uns mesos en un procés de reflexió

amb l’objectiu de dissoldre’ns però també de néixer-nos de nou. Durant

aquest temps, hem parlat amb moltes persones i col·lectius, també hem

rebut moltes cartes que ens han ajudat a continuar. Sentim que ha

arribat el moment de posar-nos en comú en el context i espai que habitem.

En aquest procés, ja de reconstrucció, ens agradaria ampliar la mirada i

obrir un espai de reflexió amb totes les persones i col·lectius que així

ho vulguin. Ens agradaria explicar-vos en què estem però també

necessitem escoltar i reflexionar conjuntament amb tots vosaltres per a

seguir avançant.

Per a això, us convoquem a una assemblea oberta el pròxim 19 de juny a

les 19h en la Casa de la Solidaritat, Vistalegre núm. 15.

—————————————

Un saludo a todos y todas,

Como hemos dado a conocer, el Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió

Zapatista de Barcelona (CSRZB) llevamos unos meses en un proceso de

reflexión con el objetivo de disolvernos pero también de nacernos de

nuevo. Durante este tiempo, hemos hablado con muchas personas y

colectivos, también hemos recibido muchas cartas que nos han ayudado a

continuar. Sentimos que ha llegado el momento de ponernos en común en

el contexto y espacio que habitamos.

En este proceso, ya de reconstrucción, nos gustaría ampliar la mirada y

abrir un espacio de reflexión con todas las personas y colectivos que

así lo quieran. Nos gustaría explicaros en qué estamos pero también

necesitamos escuchar y reflexionar conjuntamente con todos vosotros para

seguir avanzando.

Para ello, os convocamos a una asamblea abierta el próximo 19 de junio a

las 19h en la Casa de la Solidaritat, Vistalegre núm. 15.

Assemblea de disolució del Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió

Zapatista

El CSRZ es troba en procés de disolució com tal, durant aquest periòde,

i fins que es finalitzin o es traspassin les activitats del grup, es

continurà fent servir aquest correu per les comunicacions necessàries en

aquest procés.

El CSRZ se encuentra en proceso de disolución como tal, durante este

periodo, y hasta que se acaben o traspasen las actividades del grupo, se

continua utilizando este correo para las comunicaciones necesarias en el

proceso.

C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelona

ellokal@pangea.org

http://chiapas.pangea.org