18/06/08

Jornada d’acció contra la trata

Residencia d’investigadors - 27 de juny

Barcelona

Aquesta jornada neix des del coneixement i l’experiència de les entitats que intervenim en l’àmbit de la prostitució. El nostre treball ens demostra la necessitat d’afrontar seriosament el fenomen de la trata de persones amb fins d’explotació sexual, delimitant conceptes i desenvolupant eines per a una lluita coordinada i efectiva.

La trobada que organitzem el dia 27 de juny pretén situar i analitzar la complexitat de la realitat, tenir consciencia dels elements jurídics i socials que hi ha al nostre abast amb l’objectiu de promoure estratègies que afavoreixin la capacitat d’acció i de resposta conjunta a través de la creació d’ estructures i sinergies entre els diferents agents socials implicats.

Inscripcions:


Organitzen:

ÀMBIT DONA – ÀMBIT PREVENCIÓ

LLOC DE LA DONA – HHOO

ASSOCIACIÓ GENERA