Gràcies Big Band de l’ #EscolaMusicaBanyoles

Gràcies Big Band de l’ #EscolaMusicaBanyoles

#FestivaAphonica 

#ManuChao

#Clandestino